Γαμος με αμυγδαλιές

Αυτός ο υπέροχος γάμος μύριζε άνοιξη! Παντού επικρατούσαν ανθισμένες αμυγδαλιές, ginger νεραγκουλες και σαλεξ!

Floral Tales | Στολισμοί γάμων , Βαπτίσεων και Event, Χαλκίδα - Μάτα Κούτρα