Τρόποι αποστολής

Όλες οι τιμές για παράδοση ή παραλαβή συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ στην τρέχουσα τιμή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η παράδοση είναι δωρεάν στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές από το κατάστημα μας εάν το συνολικό ποσό της παραγγελίας είναι από 20ευρώ και πάνω.  Εάν υπάρχει περιοχή που δεν καλύπτουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για παράδοση δωρεάν, θα ενημέρωνεστε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας σχετικά με το κόστος των μεταφορικών.

Η παράδοση θα γίνει στη διεύθυνση που έχετε καθορίσει όταν κάνετε την παραγγελία σας στον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις παραδόσεις σε ορισμένες περιοχές, και αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να εξαλείψουμε ορισμένους τομείς από το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Σε περίπτωση που τα αγαθά που σας παραδόθηκαν είναι ελλειπή ή περιλαμβάνουν λανθασμένα προϊόντα, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 72 εργάσιμων ωρών από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσής σας. Δεν θα χρεωθείτε για τυχόν εσφαλμένα αγαθά ή αγαθά που δεν έχετε λάβει. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας θα περιορίζεται στην τιμή των αγαθών που δεν παραδόθηκαν ή παραδόθηκαν λανθασμένα και στο κόστος παράδοσης.

Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε οι παραδόσεις να γίνονται εντός της καθορισμένης ημέρας παράδοσης και, κατά συνέπεια, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ένα κατάλληλο άτομο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση παράδοσης ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης.

Λάβετε υπόψη ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την περιστασιακή καθυστέρηση ή ακύρωση της παράδοσης. Εάν συμβαίνει αυτό, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να προγραμματίσουμε εκ νέου την ημερομηνία παράδοσής σας.

Σε περίπτωση που δεν είστε παρόντες για την παράδοσή σας, δικαιούμαστε να σας χρεώσουμε πλήρως για ένα ποσό ίσο με την τιμή των ευπαθών αντικειμένων που περιέχονται στην παραγγελία σας και το κόστος παράδοσης.

Μενού